Tłumaczenia umów – co trzeba o nich wiedzieć?

Tłumacz - angielski Tłumaczenia Tłumaczenia umów

Umowy handlowe to jedne z najważniejszych dokumentów w każdym przedsiębiorstwie. Trudno jest sobie bez nich wyobrazić sprawne funkcjonowanie firmy w zakresie realizacji różnego rodzaju usług z kontrahentami. Dodatkowo każda umowa handlowa stanowi formę zabezpieczenia dla przedsiębiorstwa. Jasno bowiem określa zasady, na jakich ma przebiegać współpraca. Jeśli współpraca ta dotyczyć ma również kontrahentów zagranicznych, to w takim przypadku konieczne jest tłumaczenie umów handlowych. W związku z tym, że są to dokumenty prawne i często zawierające dość specyficzne zapisy, to ich tłumaczenie realizowane musi być przez profesjonalistów w tej dziedzinie. Dobrze, aby tłumacz nie tylko biegle znał język obcy, ale również posiadał wiedzę prawniczą.

Na czym polegają tłumaczenia umów handlowych?

W dzisiejszych czasach prowadzenie biznesu na wielu rynkach zagranicznych nie jest niczym nowym. To jednak oznacza konieczność zawierania umów z kontrahentami w językach obcych. Aby mieć pewność co do poprawności wszystkich zapisów w tych umowach, powinny być one tłumaczone. Co ważne, nie dotyczy to wyłącznie samych umów handlowych. Tłumaczenia wymagają również umowy o współpracy, umowy spółek, umowy kupna-sprzedaży, umowy najmu i wiele innych. Żaden przedsiębiorca, który dba o bezpieczeństwo swoje i swojej firmy nie podpisze żadnej z tych umów z zagranicznym kontrahentem bez tłumaczenia na język polski. W tym celu konieczny jest wybór profesjonalnego biura tłumaczeń, które specjalizuje się właśnie w tłumaczeniach tego typu umów.

Umowy handlowe to jedne z najważniejszych dokumentów w każdym przedsiębiorstwie

Kto powinien realizować tłumaczenie umów?

Umowy handlowe należą do specyficznej grupy umów. Wynika to z tego, że do ich sporządzenia potrzeba jest wiedza prawnicza. Oznacza to, że taką wiedzę posiadać powinien również tłumacz realizujący przekłady umów handlowych. Dlatego takie tłumaczenia wykonywane powinny być przez osobę, która nie tylko biegle posługuje się danym językiem obcym, ale również posiada wykształcenie prawnicze. Aby móc bowiem właściwie przetłumaczyć daną umowę, konieczna jest znajomość różnego rodzaju przepisów oraz regulacji prawnych. Co ważne, tłumacz powinien mieć także świadomość tego, że w różnych krajach regulacje te mogą wyglądać nieco inaczej. To również musi być uwzględnione przy tłumaczeniu. Warto tu jeszcze dodać, że do umów nierzadko dołączane są załączniki. Te często mają nieco innych charakter niż same umowy. Dotyczy to choćby tego, że w umowach często znajdują się zapisy dość ogólne, w aneksach szczegółowe specyfikacje techniczne. Tłumaczenia umów wymagają umiejętności tłumaczenia także tego typu aneksów. Oczywiście tłumacz umów nie zawsze musi posiadać gruntowną wiedzę techniczną w danej dziedzinie. Dlatego dobrze jest wybrać takie biuro tłumaczeń, które specjalizuje się również w tłumaczeniach technicznych. Jeśli w umowie znajdą się dość specyficzne zapisy, wówczas pomóc będzie mógł tłumacz techniczny.

Komu zlecić tłumaczenie umów?

Umowy handlowe mają nie tylko charakter prawny, ale i poufny. Dlatego ich tłumaczenie zlecone powinno być doświadczonemu i godnemu zaufania biuru tłumaczeń. Ważne jest bowiem, aby biuro z jednej strony przygotowało profesjonalne tłumaczenie, a z drugiej, aby zachowało w tajemnicy wszystkie zapisy, które znalazły się w umowie. Warto zatem przed zleceniem samo tłumaczenia podpisać z biurem klauzurę o zachowaniu w tajemnicy treści zawartych w umowie. Żadne profesjonalne i sprawdzone biuro tłumaczeń nie będzie miało z tym problemu, a sam przedsiębiorca na pewno będzie czuł się bezpieczniej.