Tłumaczenia z języka angielskiego – warto postawić na profesjonalistę!

Tłumacz - angielski Tłumaczenia Tłumaczenia języka angielskiego

Język angielski jest obecny w naszym życiu na każdym kroku. Muzyka, filmy, seriale, gry komputerowe i wiele, wiele innych materiałów i dóbr kultury tworzonych jest po angielsku. Znajomość języka angielskiego staje się przez to bardziej powszechna. Na co dzień słyszymy go i coraz lepiej rozumiemy. Nie oznacza to jednak, że każdy z nas stał się już specjalistą w tej dziedzinie! Wystarczy bowiem że w tekście, który słyszymy bądź czytamy pojawi się kilka nieznanych nam słów, zwrotów bądź związków frazeologicznych i przestajemy rozumieć ogólny przekaz. Jeżeli chodzi o tekst słuchanego utworu czy dialog w ulubionym serialu, zawsze możemy posiłkować się słownikiem bądź internetowym tłumaczem. Kiedy jednak treść, której nie rozumiemy jest dla nas naprawdę istotna, niezbędny okaże się tłumacz języka angielskiego!

Devil tkwi w detailu

W przypadku tłumaczenia z języka angielskiego szczegół jest tym, co sprawić może niebagatelne problemy. To on bowiem, w razie błędnego przekładu, wypaczyć może cały sens zdania, bądź nawet obszerniejszej wypowiedzi. Pojedyncze słowo, które zostanie przełożone błędnie, niejednokrotnie zaważyć może na wydźwięku wypowiedzi. W większości przypadków tego typu błędów nawet nie będziemy przypuszczali, że coś jest nie w porządku! Najczęstszą pułapką tego rodzaju w tekstach obcojęzycznych są homonimy, czyli wyrazy o tym samym brzmieniu, ale odmiennych znaczeniach. W ich przypadku naprawdę łatwo o pomyłkę! Podobnie rzecz ma się z idiomami – konstrukcjami językowymi o znaczeniu swoistym, niepowtarzalnym i niemożliwym do wyprowadzenia ze znaczeń poszczególnych ich części składowych. Warto również wspomnieć o związkach frazeologicznych i przysłowiach. One również mają swój indywidualny wydźwięk, którego zazwyczaj nie da się przetłumaczyć dosłownie, tłumacząc pojedyncze wyrazy w nich zawarte. Nieocenione w poprawnym przekładzie treści zawierającej homonimy, związki frazeologiczne i idiomy jest doświadczenie osoby, która go dokonuje. Tłumacz języka angielskiego będący profesjonalistą z pewnością nie pomyśli o spadających z nieba kotach i psach, kiedy w tekście ujrzy frazę „it`s raining cats and dogs”! Oprócz doświadczenia będzie on bowiem posiadał także wiedzę z zakresu kulturoznawstwa oraz znajomość gwary i żargonu.

Język angielski jest obecny w naszym życiu na każdym kroku

Głęboka woda tłumaczeń – język specjalistyczny, branżowy, gwara

Wspomniana wcześniej znajomość obcej kutlury, jak również specyficznego żargonu, wymaga jest również w przypadku tłumaczeń tekstów pisanych gwarą bądź językiem specjalistycznym. Sytuację tą odnieść można również do języka polskiego. Mieszkańcy pozostałyuch regionów Polski mają wszak ogromne trudności ze zrozumieniem gwary poznańskiej, śląskiej czy kaszubskiej. Podobnie rzecz ma się w przypadku języka specjalistycznego, stosowanego przez naukowców różnych dziedziń, inżynierów czy prawników. Każda z tych grup posługuje się słownictwem profesjonalnym. Teksty dot. np. biotechnologii czy medycyny pełne są wyrażeń i zwrotów nieobecnych w języku potocznym. Specyfikacja techniczna, w pełni zrozumiała dla inżynierów, stanowić będzie nie lada zagadkę dla kogoś bez stosownego wykształcenia i specjalistycznej wiedzy. W języku prawniczym z kolei poszczególne wyrazy bardzo często mają inne znaczenie, niż w sytuacji ich użycia w języku potocznym. W każdym ze wskazanych przypadków jedynym pewnym rozwiązaniem, jeżeli pojawi się konieczność uzyskania tłumaczenia z j. angielskiego, będzie skorzystanie z usług tłumacza języka angielskiego z profesjonalnego biura tłumaczeń. Zyskamy wówczas pewność poprawnego przekładu, uwzględniającego terminologię branżową bądź właściwy kontekst kulturowy.

Tłumaczenia poświadczone


Profesjonalny tłumacz języka angielskiego w pewnych sytuacjach jest niezbędny. Przedstawienie tłumaczenia poświadczonego dla danego dokumentu, zwanego również tłumaczeniem przysięgłym, w określonych sytuacjach wymagane jest dla uzyskania mocy prawnej. Wymienić tutaj należy m.in.:

  • akty notarialne,
  • umowy (w tym o pracę) bądź kontrakty,
  • dokumentacja ubezpieczeniowa,
  • dokumentacja procesowa,
  • akty stanu cywilnego,
  • dokumentacja medyczna,
  • świadectwa, dyplomy, certyfikaty itp.,
  • umowy kupna-sprzedaży bądź faktury zwiazane z zakupem pojazdu poza granicami Polski (w celu ich zarejestrowania w kraju),
  • wyroki i decyzje sądowe.

W każdym z wymienionych przypadków tłumacz języka angielskiego posiadający uprawnienia do dokonywania przekładu poświadczonego staje się gwarantem prawidłowości tłumaczenia. Tłumaczenia przysięgłe dokumentów, dokonane w profesjonalnym biurze tłumaczeń mogącym takowe przekłady opracować, stanowią potwierdzenie zgodności przełożonego tekstu z oryginałem.