Skorzystaj z usług profesjonalnego tłumacza

Profesjonalny tłumacz Tłumaczenia

Niewątpliwie poziom znajomości języków obcych wśród Polaków jest na zdecydowanie wyższym poziomie, niż kilkanaście lat temu. Praca za granicą, podróże czy współpraca z obcokrajowcami mają duży wpływ na umiejętności językowe. Są jednak sytuacje, kiedy pomimo znajomości języka obcego, potrzebna będzie pomoc biura tłumaczeń. Jakie tłumaczenia zlecić specjaliście?

Tłumaczenia dokumentacji medycznej

Niewątpliwie poziom znajomości języków obcych wśród Polaków jest na zdecydowanie wyższym poziomie, niż kilkanaście lat temu

Dokumentacja medyczna bywa bardzo trudna do przetłumaczenia. Terminy używane w świecie medycyny są często słabo rozumiane w języku ojczystym, więc normalne jest to, że tym bardziej będą one trudne do zrozumienia w języku obcym. Wypisy ze szpitala, opinie lekarskie oraz zalecenia dotyczące leczenia wymagać mogą właściwego przetłumaczenia przez tłumacza znającego terminy medyczne w języku obcym. W przypadku przekładu dokumentacji medycznej, kwestia odpowiednich kompetencji tłumacza oraz precyzji w doborze słów przez niego, jest szczególnie istotna.

Tłumaczenia z zakresu budownictwa

Dokumenty związane z branżą budowlaną powinny być przetłumaczone przez osobę, która zna właściwy język, ale nie są jej również obce zagadnienia związane z techniką. Profesjonalny tłumacz dokona przekładu z języka źródłowego dokumentów przetargowych, opisu obiektów, rysunków i projektów. Tłumaczenia tego typu wymagają więc też wiedzy z branży budowlanej.

Tłumaczenia tekstów marketingowych

Tłumaczenia tekstów z zakresu reklamy wymagają od tłumacza nieco kreatywności. Jest to związane z tym, że tego typu teksty zawierają slogany i hasła, które są charakterystyczne dla danego języka. Tekstami marketingowymi, które są przekładane na dany język, są różnego rodzaju foldery, ulotki, katalogi oraz gazety reklamowe.

Tłumaczenia dokumentów

Przetłumaczenie dokumentu często wymaga znajomości słownictwa branżowego, np. z zakresu prawa czy finansów

Przetłumaczenie dokumentu często wymaga znajomości słownictwa branżowego, np. z zakresu prawa czy finansów. Tłumaczenia tego typu dotyczą np. wyroków sądów, pełnomocnictw, umów, testamentów. Szczególnym rodzajem przekładów językowych są tłumaczenia uwierzytelnione. Tego rodzaju tłumaczenia są opatrzone pieczęcią tłumacza przysięgłego, znajdującego się na liście Ministerstwa Sprawiedliwości. Są to tzw. tłumaczenia przysięgłe. Tłumaczenia przysięgłego wymagają np. dokumenty samochodowe (dowody rejestracyjne, karty pojazdu, umowy kupna). Uwierzytelnienia wymagane będą w przypadku wielu dokumentów, które składane są w urzędach w różnych celach. Są to np. aktu stanu cywilnego.

Wyżej wymienione przykłady udowadniają, że pomoc profesjonalnego tłumacza może okazać się niezbędna w wielu przypadkach.